Godziny rozpoczęcia części pisemnej i praktycznej egzaminu EPKwZ

Prosimy, aby zdający przybyli ok. 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu ze względu na czynności organizacyjne (losowanie miejsc, instruktaż stanowiskowy, nieprzewidziane sytuacje losowe w drodze na egzamin, itp.)

Część Pisemna EPKwZ – 19.06.2018 r.:

oznaczenie kwalifikacji nazwa kwalifikacji godzina rozpoczęcia
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 10:00
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 12:00
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 14:00
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 10:00
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 12:00
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 14:00
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 10:00
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 12:00
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 14:00
M.28 Wykonywanie prac lakierniczych 10:00

 

Część praktyczna EPKwZ – model d – 26.06.2018 r.:

A.30. 16.00

A.31. 9.00

A.32. 13.00

E.18. 9.00

M.42 13:00

 

Część praktyczna EPKwZ – model dk, w, wk – pozostałe kwalifikacje – zgodnie z przekazanym indywidualnie harmonogramem