Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej/praktycznej na EPKwZ

Na podstawie Komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej/praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

 

Część Pisemna EPKwZ

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

 

Część Praktyczna EPKwZ

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej:

LP Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
11. A.30

 

Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w procesach produkcji, dystrybucji

i magazynowania

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

 

12. A.31

 

Zarządzanie środkami

technicznymi podczas realizacji

procesów transportowych

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

 

13. A.32

 

Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w jednostkach organizacyjnych

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

 

 

55. E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów

Mechatronicznych

kalkulator prosty*

 

56. E.19

 

Projektowanie i programowanie

urządzeń i systemów

mechatronicznych

 

ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

73. M.42 Organizacja i prowadzenie procesu

obsługi pojazdów samochodowych

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

 

 

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb