Przedstawiciele Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Naszej Szkole

aktualnosci_9114_0_ZMPD

W środę 7 listopada 2018, z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkol Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, w Naszej Szkole odbyło się spotkanie

z  przedstawicielami Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. ZMPD reprezentowali Panowie: Euzebiusz Jasiński – Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkoleń oraz Euzebiusz Gawrysiuk – Członek Rady ZMPD. Szkołę – Pani Dyrektor Alicja Stańczyk oraz Pan Maciej Szyndler – Kierownik  Warsztatów Szkolnych. W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele przedmiotów zawodowych – samochodowych oraz uczniowie kształceni w zawodzie  technik pojazdów samochodowych oraz kierowca – mechanik.

Podczas spotkania nie zabrakło wymiany poglądów na temat aktualnej sytuacji polskiego międzynarodowego transportu drogowego oraz szansy na zdobycie pewnego i dobrze płatnego zawodu. Warto podkreślić, ze Nasza Szkoła jest jedyną placówką w stolicy, która  prowadzi obecnie kształcenie w zawodzie kierowca mechanik. Doceniając rolę jaką odgrywają Szkoły Branżowe I Stopnia w kształceniu przyszłych kierowców zawodowych, ZMPD promuje te placówki i nagradza je m.in. symbolicznymi grawertonami – jeden z nich trafił także na Włościańską. 11 lipca 2018 r. polskie organizacje zrzeszające przewoźników w Forum Transportu Drogowego podpisały porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej o współpracy na rzecz szkolnictwa zawodowego w zawodach związanych z transportem drogowym.

Spotkanie w szkole przy ulicy Włościańskiej w Warszawie, było więc ważnym wydarzeniem, podsumowującym kilka lat starań przewoźników o przywrócenie nauczania zawodu kierowcy w szkołach publicznych. Dyrektor ZMPD p. Euzebiusz Jasiński podkreślił, ze po dwóch latach od utworzenia pierwszych „specjalistycznych” klas ich liczba dochodzi już do 120. Wśród nich są oczywiście klasy zorganizowane u nas.  Transport nadal się rozwija i zapotrzebowanie na kierowców ciągle jest duże – przypomniał przedstawiciel ZMP0. Decyzja o utworzeniu klas kierowca- mechanik na Włościańskiej okazuje sie więc być przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę” z niewątpliwa korzyścią dla prestiżu Szkoły, polskiego transportu drogowego, a przede wszystkim dla uczniów, bo przecież bez ich potencjału – nasze nawet najlepsze działania – nie miałyby  sensu.

Info przygotował: Marcin Banach – nauczyciel przedmiotów zawodowych