Droga do niepodległej

20181127_121053

27 listopada 2018 roku uczniowie klas objętych patronatem Automobilklubu Polski tj. 2 AP i 3 AP ale również klas: 3 PZM i 4 PW mieli niepowtarzalną okazję wziąć udział w wykładzie historycznym zorganizowanym z inicjatywy pana Romualda Chałasa – Prezesa Automobilklubu Polski oraz pana Janusza Szcześniaka – nauczyciela przedmiotów zawodowych w naszej szkole. Wykład poświęcony został historii Polski w okresie 200 lat poprzedzających rok 1918. Poprowadził go pan Michał Cieślak – adiunkt w Muzeum Niepodległości.Najpierw uczniowie zostali zapoznani z okresem panowania dynastii Sasów w Polsce, który to przypadł na lata 1697 – 1763. W tym czasie zaczął panować chaos i nieporządek w państwie, biedniały miasta, chłopi głodowali, zaś szlachta żyła ponad stan. Symbolem tej epoki stało się powiedzenie „za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”. Doprowadziło to do spadku potęgi kraju, zaś w następnych latach Polska była osłabiana oddziaływaniem Rosji i Prus. Spóźnioną próbą ratowania kraju było zwołanie Sejmu Czteroletniego oraz uchwalenie Konstytucji 3-go Maja. Zaniepokoiło to szczególnie Rosję i pod wpływem carycy Katarzyny II została zwołana Konferencja targowicka, która obaliła ten dokument w 1772 roku. Wkrótce  nastąpiły kolejne rozbiory Polski i nasz kraj znikł z mapy Europy. Odpowiedzią na tę sytuację było zorganizowanie Insurekcji Kościuszkowskiej, ale zaborcy nie pozwolili na odzyskanie niepodległości. Kolejne powstania – Listopadowe i Styczniowe  – były również bezowocne.

Dopiero koniec I wojny światowej, klęska Rosji, Niemiec oraz orędzie Prezydenta Stanów Zjednoczonych – Woodrow’a Wilson’a, który powiedział, że zgodnie z 13 punktem orędzia ma powstać niepodległe państwo Polskie, spowodowały, że w Wersalu uznano nasz kraj. Duża była w tym też zasługa I. J. Paderewskiego i J. Piłsudskiego, który w listopadzie 1918 r. został wypuszczony z więzienia w Magdeburgu.

 

Janusz Szcześniak – nauczyciel przedmiotów zawodowych