Mazowiecki Konkurs Mechatroniczny – edycja 2018

W środę, 12 grudnia 2018 roku, w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I.J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35, odbył się etap finałowy Mazowieckiego Konkursu Mechatronicznego 2018, organizowany po raz siódmy przez naszą szkołę. Edycja 2018 konkursu została tradycyjnie objęta patronatem przez:

Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Burmistrza Dzielnicy Żoliborz

Dziekana Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

Dziekana Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej

Dziekana Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich

W edycji 2018 MKM wzięło udział 203 uczniów z dziewięciu szkół i jednego centrum kształcenia praktycznego z województwa mazowieckiego (rekordowa liczba w stosunku do poprzednich, w 2017 roku brało udział 189 uczniów).

Zwycięstwo w tegorocznej edycji wymagało 45 dobrych odpowiedzi w teście i 49 punktów z zadań praktycznych. Osiągnęli to uczniowie Technikum Samochodowego Nr 3 z ZSSiL Nr 3 w Warszawie: Wiktor Ploch i Rafał Wiśniewski.

W klasyfikacji zespołowej, dzięki najlepszym wynikom z obu części, zwyciężyła reprezentacja naszej szkoły – Technikum Samochodowego Nr 3 z ZSSiL Nr 3 w Warszawie.

Wszystkim uczestnikom konkursu a szczególnie finalistom i laureatom serdecznie gratulujemy. Doceniamy ich  zaangażowanie w ponadprogramowe przedsięwzięcie związane z przygotowaniem do przyszłej pracy i mamy nadzieję, że konkursowe doświadczenia przyczynią się do zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik z bardzo dobrymi wynikami.

Pełny komunikat dotyczący Mazowieckiego Konkursu Mechatronicznego pod adresem.

                                            Przewodnicząca Komitetu  Organizacyjnego MKM 2018

                                                             Dyrektor ZSSiL Nr 3

                                                          mgr inż. Alicja Stańczyk