PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W KLASIE I PZM – PIERWSZE SPOTKANIE

W dniu 29 listopada 2018 roku zainicjowano dla klasy I PZM cykl spotkań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Klasa objęta jest patronatem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie.

Podczas pierwszego spotkania uczniowie zostali zapoznani z ideą ratownictwa drogowego w PZM oraz regulacjami prawnymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez osoby niemedyczne.

Spotkanie prowadziła Anna Kniewska – instruktor ratownictwa drogowego PZM

Elżbieta Domańska – nauczyciel przedmiotów zawodowych