PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W KLASIE I PZM – DRUGIE SPOTKANIE

W dniu 13 grudnia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Temat spotkania: „Jak wyposażyć apteczkę pierwszej pomocy?”

Uczniom zaprezentowano standardowe wyposażenie apteczki samochodowej oraz dodatkowe, często spotykane elementy.

Spotkanie prowadził Filip Nowicki, instruktor ratownictwa drogowego PZM.

Elżbieta Domańska – nauczyciel przedmiotów zawodowych