Seminarium nt. „W pierwszej pracy – prawna ochrona pracy oraz zagrożenia występujące w środowisku pracy i ich eliminacja”

10 grudnia 2018 roku odbyło się szkolenie zorganizowane w formie seminarium przez Ośrodek Szkolenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Warszawie dla uczniów klas 3 PW, 3 AP, 3 PZM, kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych .

Temat spotkania: „W pierwszej pracy – prawna ochrona pracy oraz zagrożenia występujące  w środowisku pracy i ich eliminacja”:

  • Podstawowe obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami.
  • Prawa i obowiązki pracownika.
  • Normy i ogólny wymiar czasu pracy.
  • Dział X Kodeksu pracy – bezpieczeństwo i higiena pracy.
  • Państwowa Inspekcja Pracy – działalność prewencyjna i kontrolna.

Celem szkolenia było zapoznanie uczniów z zagadnieniami związanymi z obowiązkami pracodawców, systemem emerytalnym, obowiązkami i uprawnieniami pracowników, a także prawną ochroną pracy, zagrożeniami występującymi w środowisku pracy i ich eliminacją oraz działalność prewencyjną i kontrolną PIP.

Uczestnicy seminarium otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Alicja Stańczyk – nauczyciel podstaw działalności gospodarczej

Zaświadczenie