PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W KLASIE I PZM – TRZECIE SPOTKANIE

W dniu 24 stycznia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Temat spotkania: „Ocena stanu poszkodowanego”

Uczniowie poznali czynności związane z udzielaniem pomocy poszkodowanemu do czasu przyjazdu wyspecjalizowanej jednostki.

Spotkanie prowadził Maciej Słupecki, instruktor ratownictwa drogowego PZM.

Elżbieta Domańska – nauczyciel przedmiotów zawodowych