35-lecie istnienia ZSSiL nr 3

W bieżącym roku przypada 35-lecie istnienia Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Uroczystości rocznicowe połączone ze zjazdem Absolwentów odbędą się w dniach 4-5 listopada br. w gmachu szkoły przy ul. Włościańskiej 35 w Warszawie.

Jesteśmy szkołą z tradycjami i bogatym doświadczeniem, które pragniemy z wielką troską nadal kultywować.
Tegoroczne 35-lecie liczone jest od momentu przeniesienia szkoły z siedziby przy ul. Sandomierskiej do budynku przy ul. Włościańskiej.

Korzenie szkoły sięgają 1915 roku., kiedy to powstała Szkoła Rzemiosł Artystycznych jako II Miejska Szkoła Rzemieślnicza. Jej organizatorem i pierwszym dyrektorem był inżynier Stanisław Twardo.

Do 1934 roku siedzibą szkoły był budynek przy ul. Nowowiejskiej 27, później przeniesiono ją na ul. Sandomierską 12. W 1943 r. hitlerowcy nakazali przeprowadzkę szkoły na ul. Śliską, a 20 kwietnia 1945 r. ponownie wróciła na ul. Sandomierską.

W kolejnych latach placówka przechodziła kilka reorganizacji: w 1971 r. otrzymała nazwę Zespół Szkół Zawodowych Nr 14, w 1977 r. – w porozumieniu z MZK – został powołany Zespół Szkół Samochodowych Nr 3.Jerzy Kubicki
(1964 – 1971)


inż. Zbigniew Erchard
(1971 – 1976)


mgr Mirosław Ciećwierz
(1976 – 1981)


mgr Wiesław Bochenek
(1981 – 1984)


mgr inż. Władysław Szulc
(1984)


mgr inż. Jerzy Siuda
(1984 – 2002)


mgr inż. Alicja Stańczyk (od 2002)

W 1991 r. powstało LXXI Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego, które tworzy z Technikum Samochodowym nr 3, Zasadniczą Szkołą Zawodową nr 11 oraz utworzonym w 2005 r. Studium Policealnym nr 33 – Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Przez wszystkie lata istnienia szkoła jest ściśle związana z instytucjami i przedsiębiorstwami branży samochodowej, nie tylko poprzez szkolenie wykwalifikowanej kadry z dziedziny napraw i obsługi pojazdów samochodowych, ale także poprzez rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych młodych ludzi.

Tradycją szkoły są organizowane corocznie Turnieje Motoryzacyjne, będące formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności praktycznych naszych uczniów. Dzięki współpracy z firmami: Renault, Mercedes Benz, Volkswagen, Prodex-Fiat, Nissan, Auto Pol-Serwice, Motor Klub Wawer zwycięzcy turniejów mają zagwarantowane miejsca pracy. Uczniowie mogą bezpłatnie doskonalić jazdę samochodem i motocyklem.

Do grona naszych Absolwentów należy m.in. Paweł Nastula – mistrz olimpijski w judo, Marcin Turski i Marcin Opałka – mistrzowie Polski w rajdach samochodowych, Kazimierz Mazur – aktor, znany m.in. z serialu „Na Wspólnej”.

Od 1998 roku, w rocznicę urodzin Patrona szkoły I. J. Paderewskiego (6 XI) odbywa się ślubowanie klas pierwszych i dzień ten jest obchodzony jako Święto Szkoły.

Ważną tradycją szkoły stały się konkursy na temat życia i twórczości I. J. Paderewskiego.

Finał V konkursu „I. J. Paderewski – Polak i Europejczyk” odbędzie się w czasie tegorocznych obchodów jubileuszowych.

Celami konkursu są: popularyzowanie dokonań patrona, pogłębianie wiedzy z dziedziny historii, polityki i muzyki, kształtowanie przedsiębiorczości i inicjatywy w docieraniu do materiałów źródłowych i zdobywania potrzebnych wiadomości, rozwijanie umiejętności językowych, umiejętności radzenia sobie ze stresem, umiejętności autoprezentacji, popularyzowanie imienia szkoły.

Od marca 2003 roku w szkole działa prężnie Szkolny Klub Europejski EuroPader, popularyzujący ideę integracji europejskiej.

We wrześniu br. powstał Szkolny Komitet Organizacyjny Obchodów 35-lecia. Nasze działania koncentrują się na przygotowaniu uroczystości od strony merytorycznej i organizacyjnej. Do działań włączyła się także młodzież, która gromadzi informacje o dorobku szkoły. Chcemy go zaprezentować w trakcie obchodów Święta Szkoły. Uczniowie przygotowują się także do konkursu o Patronie, którego finał będzie miał miejsce 4 listopada.

Członkowie Komitetu spotykają się we wtorki. Ustalony został przebieg uroczystości, listy zaproszonych gości, teksty i szata graficzna zaproszeń. Z apelem o włączenie się do przygotowań zwróciliśmy się do rodziców. Chcemy, aby było to nasze wspólne święto.