Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Spotkania z rodzicami, zebrania oraz dni otwarte

1. 02.09.2019r. Zebrania z Rodzicami klas I – szych – godz. 17.00
2. 05.09.2019r. 

Zebrania z Rodzicami klas starszych (poza pierwszymi) – godz. 17.00Zebranie Rady Rodziców – godz. 18.00
3. 26.09.2019r.

Zebrania z Rodzicami wszystkich klas – godz. 17.00Zebranie z Rodzicami klas IV-tych dot. studniówki – godz. 17.30

Zebranie Rady Rodziców – godz. 18.00

4. 24.10.2019r. Zebrania z Rodzicami wszystkich klas – godz. 17.00
5. 14.11.2019r. Zebrania z Rodzicami – godz. 17.00; informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach IV – tych
6. 12.12.2019r. Zebrania z Rodzicami – godz. 17.00; informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach I – III; informacja o wystawionych ocenach śródrocznych i końcowo rocznych z przedmiotów zawodowych w klasach IV – tych
7. 16.01.2020r. Zebrania z Rodzicami – godz. 17.00; informacja o wystawionych ocenach śródrocznych w klasach I – szych
8. 26.03.2020r. Zebrania z Rodzicami – godz. 17.00; informacja o przewidywanych ocenach w klasach IV – tych
9. 14.04.2020r. Ew. zebrania z Rodzicami klas IV – tych – godz. 17.00 – informacja o wystawionych ocenach końcowych
10. 21.05.2020r. Obowiązkowe zebrania dla wszystkich klas – godz. 17.00 – informacja o zagrożeniach i przewidywanych ocenach
11. 13.06.2020r. Ewentualne zebrania z Rodzicami – według uznania wychowawców i potrzeb uczniów/Rodziców