INDEKSY Politechniki Warszawskiej dla naszych uczniów z Technikum Samochodowego Nr 3

2

Dnia 7 kwietnia br. odbył się finał Konkursu Mechatroniki, Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej 2019.
Łukasz Wilczek (klasa IV WM) zajął I miejsce i uzyskał tytuł Laureata Konkursu oraz Rafał Wiśniewski – VII miejsce. Po zdaniu egzaminu maturalnego chłopcy mają zapewniony wstęp na studia pierwszego stopnia na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika na Wydziale Mechatroniki PW.

SERDECZNIE GRATULUJEMY

Konkursu Mechatroniki, Automatyki i Robotyki