Bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe uczniów na Włościańskiej

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez szkołę jest dla nas priorytetowym zadaniem.

Szkoła  musi zapewnić naszym uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne poprzez podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, w tym takich eliminujących zagrożenia i wzmacniających pożądane zachowania.

Zachęcam Państwa, nauczycieli, pracowników nie dydaktycznych  oraz rodziców, do zapoznania się z dokumentem „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” dostępnym na stronie MEN Bezpieczna Szkoła+

Jednocześnie zapraszam na spotkanie szkoleniowe z Rodzicami dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego 30 maja o godz. 17.00

Alicja Stańczyk

Dyrektor ZSSiL Nr 3