MATURY POPRAWKOWE W SIERPNIU 2019 r. W ZSSIL NR 3 im. I. J. Paderewskiego W WARSZAWIE

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w naszej szkole:

  1. Część pisemna - 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna - 21 sierpnia 2019 r. (środa), godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 11 września 2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej i przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.