EGZAMINY POPRAWKOWE W SIERPNIU 2019 r. W ZSSIL NR 3 im. I. J. Paderewskiego W WARSZAWIE

Harmonogram egzaminów poprawkowych z poszczególnych przedmiotów:

26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 9.00:

język polski, procesy transportowe w logistyce, fizyka ( zakres rozszerzony i podstawowy), wychowanie fizyczne, podstawy konstrukcji maszyn.

27 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9.00:

język angielski, matematyka, język niemiecki, elektrotechnika i elektronika samochodowa, budowa i eksploatacja środków transportu drogowego.