wolnedni2

DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE   o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020     Technikum Samochodowe Nr 3 – 8 dni 7.11.2019  (czwartek) – święto szkoły i Dzień Niepodległości Więcej »

Logo_MKO

Badania lekarskie – wykaz placówek z wolnymi terminami

7.08.2019 r. MKO przekazało szkole następującą informację: „Poniżej wykaz placówek wykonujących badania z terenu Warszawy, które dysponują jeszcze wolnymi terminami badań: „J.J. Capricorn” Sp. z o.o. ul. Bukowińska 26B, 02-703 Warszawa – Więcej »

podreczniki

Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

Wykaz podręczników dla klas Technikum Samochodowego Nr 3 oraz Branżowej Szkoły I stopnia Nr 11 (po szkole podstawowej). PODRĘCZNIKI SZKOLNE 2019/2020 (dla klas po szkole podstawowej)   PODRĘCZNIKI SZKOLNE 2019/2020 (dla klas Więcej »

turniej wojewódzki 2019 — kopia

XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – 2019

Najlepsi w Warszawie i eliminacjach rejonowych,  II miejsce  w WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM -  SERDECZNE GRATULACJE 28 maja 2019 roku 3 osobowa drużyna reprezentująca naszą szkołę: Piotr Bochenek, Piotr Grądzki oraz Kamil Goceł z Więcej »

1

Kolejny INDEKS Politechniki Warszawskiej dla naszego ucznia z Technikum Samochodowego Nr 3

11 kwietnia 2019 roku odbył się finał IV Konkursu Wiedzy Mechanicznej  i Mechatronicznej w zakresie pojazdów i maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Łukasz Wilczek (klasa IV WM) zajął Więcej »

Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum lub branżowej szkoły I stopnia zobowiązani są do złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Sposób postępowania kandydata:

Kandydaci, którzy na pierwszym miejscu listy preferencji wybrali szkołę, w której prowadzone jest kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00.

Pozostali kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie w terminie od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca  do godz. 16.00

Kandydat składa zaświadczenie w szkole najpóźniej do 12 lipca do godz. 10.00.

Wykaz przychodni, w których kandydaci będą mogli wykonać bezpłatne badania lekarskie.

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/18358/attachments/wykaz_podmiotow_-_badania_uczniow_2018.pdf

„Wkład inżynierów w odzyskanie niepodległości i budowę państwowości”

NOTATKA

 

W dniu 26.04.2018 r. w Warszawskim Domu Technika odbyło się uroczyste spotkanie inżynierów polskich i polonijnych pt. „Wkład inżynierów w odzyskanie niepodległości i budowę państwowości” z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. W tym dniu reprezentował naszą szkołę nauczyciel przedmiotów zawodowych Pan Mirosław Papierski.

Organizatorem spotkania była Naczelna Organizacja Techniczna-Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5. Otwarcia uroczystości dokonał Minister Kancelarii Prezydenta RP. Głównymi tematami spotkania było:1) perspektywy udziału środowisk technicznych w realizacji strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju-Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii. 2) Wpływ techniki na przemiany społeczne w II RP- wykład- prof. dr hab. Janusz Żarnowski Instytut Historii PAN. Główne hasło „Być narodowi użyteczny”- Stanisław Staszic. 3) Udział środowiska technicznego w odbudowie państwa- inżynierskie rodowody-prezydenci, premierzy i ministrowie w dziejach II RP- Wykład prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski, Instytut Historii PAN Towarzystwo Historyczne. 4) inżynieria przyszłości- prof. dr hab. inż. Jan Szmid- Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, który mówił na temat cyfryzacji, robotyzacji i komputeryzacji w oparciu o teorię naukowca Elona Muska i według kognitowisty Marksa Peschl’a. W dziedzinie pojazdów samochodowych przyszłością są tylko pojazdy o napędzie elektrycznym. 5) Występowali także przedstawiciele: Centralnej Biblioteki Wojskowej, Urzędu Patentowego RP, Prezes Głównego Urzędu Miar- w treści wystąpienia pojawiła się inowacyjna zmiana definicji wzorca „1kg” i „1s”.

                                                                                                                                                                               Mirosław Papierski

12.05.2018 – Dzień otwarty dla gimnazjalistów + Akcja: Czy Twój samochód jest bezpieczny? Sprawdź!

1205info470

Przyjedź do Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Warszawie 12 maja między 9:00, a 13:00, złóż wniosek o przyjęcie do szkoły i sprawdź, czy pojazd, którym się poruszasz jest bezpieczny!

Kandydaci na uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3  będą mieli możliwość złożenia wniosków o przyjęcie do szkoły, a także skorzystania z akcji pod hasłem „Czy Twój samochód jest bezpieczny?” – jeżeli kandydat przybędzie z rodzicem, jego pojazd zostanie poddany bezpłatnej kontroli w naszej stacji diagnostycznej w zakresie:

Klasy IV-te pożegnały szkołę

DRUŻYNA Z WŁOŚCIAŃSKIEJ NAJLEPSZA

dyplom118_470

25 kwietnia 2018 r. odbyły się Eliminacje Rejonowe XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Szkół Ponadgimnazjalnych

 W turnieju Zespół Naszej Szkoły w składzie:

  1. Sielski Kamil – kl. III PW
  2. Warszewski Kacper – kl. III PW
  3. Szastak Tomasz – kl. III PW

zajął I miejsce drużynowo, a Kacper Warszewski I miejsce w konkurencji Historia Motoryzacji.

W dniu 24.05.2018 w Warszawie odbędą się Eliminację Wojewódzkie.

 

 Gratuluję uczniom i opiekunowi Panu Zenonowi Michalczykowi oraz osobom wspierającym przygotowanie drużyny Panu Andrzejowi Szoneckiemu i Pani Pielęgniarce Dorocie Gawlak.

 

Alicja Stańczyk

Dyrektor Szkoły