Tag: j. polski

Przykładowe zadania z języka polskiego – część ustna

 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

1. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

 

Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki
i retoryki. Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury.

Tematy prezentacji na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego na rok 2015/2016