Tag: język polski

Przykładowe zadania z języka polskiego – część ustna

 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

1. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

 

Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki
i retoryki. Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury.

Entropia słowa

W dniu 28 maja 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 po raz kolejny przyłączyli się do projektu Entropia Słowa. W ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej uczestnicy ożywiają pamięć o obecności literatury w Warszawie, o życiu i twórczości stołecznych literatów oraz o warszawskich wątkach w literaturze.

Tematy prezentacji na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego na rok 2015/2016

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od sesji egzaminacyjnej w maju 2013

Przedstawiamy komunikat z dnia 31 sierpnia 2011 ogłoszony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczący egzaminu maturalnego z języka polskiego od sesji egzaminacyjnej w maju 2013.