Tag: lakiernik

Kształcenie modułowe

Przedstawiamy film o kształceniu modułowym zrealizowany przez KOWEZiU. Nasza szkoła została wybrana jako dobry przykład stosowania tego innowacyjnego podejścia do nauczania zawodu.  Kształcenie modułowe jest od lat stosowane w naszej szkole.

Artyści z Włościańskiej

W środę 3 czerwca, w ciągu kilku godzin upalnego popołudnia na ścianie budynku szkoły od strony boiska „wywarto artystyczne piętno”. Zrobiło to trzech uczniów z klasy I AN (klasa „lakiernicza” pod patronatem firmy AkzoNobel). Trójka artystów – lakierników, z grupą towarzyszących im przyjaciół, wykonała zachwycające graffiti, które nadało artystyczny szlif stojącej dotychczas bez większego wyrazu ścianie szkoły.

Scenariusz finału “Top Gun Junior”

175px-AkzoNobel_Logo

 Data: 12 czerwca 2015

Miejsce: ATC w Pruszkowie (Ośrodek Szkoleniowy Akzo Nobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul.3-go Maja 8, Blok B5, teren MLP Pruszków I)

KONKURS „TOP GUN JUNIOR”

175px-AkzoNobel_Logo
  1. Konkurs organizowany jest dla uczniów ZSSiL nr 3 w Warszawie, a w szczególności dla uczniów kształcących się w zawodzie lakiernik.
  2. Celem konkursu jest pogłębienie i utrwalenie przez uczniów wiedzy teoretycznej i zdobywanie coraz lepszych umiejętności praktycznych, korzystanie z najnowocześniejszych technologii oraz lepsze przygotowanie do pracy zawodowej.
  3. Organizatorem konkursu jest producent lakierów i materiałów stosowanych w lakiernictwie – Firma AkzoNobel oraz Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Warszawie.

Szkolenie BHP

175px-AkzoNobel_Logo

 W dniu 17.11.2014 roku w ramach patronatu jaki objęła firma AkzoNobel w naszej szkole odbyło się spotkanie koordynatora BHP z firmy AkzoNobel z uczniami klasy I AN dotyczące: wymagań higieniczno-sanitarnych i bezpieczeństwa pracy,  bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lakiernictwie oraz praw i obowiązków pracownika. Tematyka spotkania była zgodna z zagadnieniami zawartymi w Podstawie programowej dla zawodu Lakiernik.