Tag: lakiernik

Klasa I AN w AkzoNobel

175px-AkzoNobel_Logo

W dniach 27-28.10.2014 roku w ramach patronatu na terenie Firmy AkzoNobel klasa I AN uczestniczyła w zajęciach teoretyczno-praktycznych zgodnych z podstawą programową oraz kwalifikacją  M.28 dla zawodu Lakiernik.

Tematem szkolenia było: ,,Zastosowanie w technice przeciwkorozyjnej powłok lakierniczych i nowoczesnych rodzajów materiałów.”

Plan szkoleń w AkzoNobel

175px-AkzoNobel_Logo

W ramach współpracy z firmą AkzoNobel uczniowie naszej szkoły od 2012 roku odbywają szkolenia wyspecjalizowane poświęcone różnym etapom lakierowania pojazdów: przygotowanie podłoża, identyfikacja kolorów, przygotowanie lakieru bazowego, aplikacje lakieru, wady lakiernicze i sposoby ich usuwania oraz czynności następujące po lakierowaniu.

Nawiązanie współpracy z firmą AkzoNobel

175px-AkzoNobel_Logo

Dnia 3 września 2012 roku została zawarta umowa między firmą AkzoNobel a Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Warszawie.

Na podstawie podpisanej umowy klasa pierwsza w zawodzie Lakiernik objęta została patronatem firmy.

Materiały przekazane przez firmę AkzoNobel

175px-AkzoNobel_Logo

W ramach podpisanej umowy patronackiej z AkzoNobel firma zobowiązała się do nieodpłatnego wyposażania pracowni oraz  przekazywania szkole materiałów i surowców do praktycznej nauki zawodu.

W roku 2012 otrzymaliśmy w dzierżawę sprzęt, który jest aktualnie na wyposażeniu w ZSZ nr 11 w Warszawie i jest używany do realizacji podstawy programowej w zawodzie Lakiernik.