Tag: matura

Przykładowe zadania z języka polskiego – część ustna

 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

1. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

 

Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki
i retoryki. Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury.

Matura 2016 – procedury organizowania egzaminu maturalego

Matura_2016_procedury

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH – MAJ 2015

matura

HARMONOGRAM MATURZYSTY 2015

Terminy konsultacji i zajęć przygotowujących do matury

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od sesji egzaminacyjnej w maju 2013

Przedstawiamy komunikat z dnia 31 sierpnia 2011 ogłoszony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczący egzaminu maturalnego z języka polskiego od sesji egzaminacyjnej w maju 2013.

TEMATY MATURALNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012