Tag: matura

Przykładowe zadania z języka polskiego – część ustna

 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

1. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

 

Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki
i retoryki. Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury.

Matura 2016 – procedury organizowania egzaminu maturalego

Matura_2016_procedury

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH – MAJ 2015

matura

HARMONOGRAM MATURZYSTY 2015