Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się według następującego harmonogramu:

22.06.2023 r. (czwartek)  godz. 10.00 dla klas 3 MPS/EM i 3 KM/L w świetlicy.

23.06.2023 r. (piątek) godz. 9.00 pozostałe klasy BS oraz wszystkie TS w sali gimnastycznej.

ZAPRASZAMY!

W dniu 30.05.2023r odbyła się dla uczniów prezentacja budowy autobusu Neso Bus czyli Polskiego Autobusu Wodorowego, którą poprowadził odpowiedzialny za produkcję pan dyrektor Wojciech Kopeć.

Zakończenie roku szkolnego klas czwartych odbędzie się 28 kwietnia 2023  r. (piątek)  o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej.

 

15 kwietnia 2023r. (sobota) o godzinie 10.00 odbędzie się w naszej szkole Dzień Otwarty.

Harmonogram Dnia Otwartego:

W dniu 21 marca 2023 odbyło się na terenie szkoły szkolenie z naszymi partnerami firmą MIRKA Mirka dla lakierników oraz Autoimex Autoimex.

Automobilklub Polski wspólnie z Kierownikiem Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej zorganizowali spotkanie  z uczniami w temacie BAON STOŁECZNY.

Materiał prezentował Pan Michał Cieślak – adiunkt Muzeum Niepodległości.

Szanowni Państwo!

Na mocy porozumienia dotyczącego opieki stomatologicznej w placówkach oświatowych opieką taką zostali objęci uczniowie naszej szkoły. Podmiotem wykonującym działalność leczniczą jest Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Przychodni przy ulicy Klaudyny 26b.

Osoby zainteresowane leczeniem muszą skontaktować się z przychodnią w celu ustalenia terminu wizyty.

Telefon kontaktowy: 48 795 156 229

                                                                                                                                                             Dyrekcja

W dniu 1 grudnia 2022 r. odbyły się na naszej szkolnej strzelnicy zawody strzeleckie w konkurencji karabinek pneumatyczny. Organizatorem zawodów był Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Kilka słów wstępu... Rajd Barbórka – obecnie Ogólnopolskie Kryterium Asów – to krajowy rajd samochodowy odbywający się corocznie na początku grudnia. Jest to tradycyjny wyścig, który wystartował pierwszy raz już w 1964 roku. Ale przechodząc do rzeczy..

Z zapałem ruszyła w naszej szkole realizacja projektu w zakresie edukacji medialnej :

,, Kino jako narzędzie manipulacji’’