Młodzież z klasy 3 MPS/EM i 3KM/LAK na początek wykarczowała teren, pousuwała stare płyty chodnikowe zakopane w ziemi, przygotowała podłoże do posadzenia  cebulek symbolicznych kwiatów. Nad całością niestrudzenie i z wielkim zaangażowaniem czuwał nasz pan Krzysztof.

13 października 2022 roku był w naszej szkole dniem szczególnym. Uczestniczyliśmy w uroczystości poświęconej obchodom Dnia Edukacji Narodowej oraz pasowaniu pierwszoklasistów na ucznia Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Warszawie.

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem; miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru; w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens”.
Kornel Makuszyński

W Polsce 30 września obchodzony jest Dzień Chłopaka. Nie mogło być inaczej w naszej szkole. Od rana uśmiechnięte i ubrane odświętne dziewczęta częstowały klasy cukierkami. Piękne życzenia znajdowały się niemal wszędzie.

W dniu 29.09.2022r. po wielu latach odwiedził nas ponownie jeden z najbardziej znanych Absolwentów naszej szkoły: Mistrz Olimpijski, dwukrotny Mistrz Świata, trzykrotny Mistrz Europy, wielokrotny Mistrz Polski, jeden z Pionierów MMA w naszym kraju, weteran organizacji PRIDE i KSW, słynny Judoka Paweł Nastula.

W popularyzacji czytelnictwa wśród młodych ludzi ważną rolę odgrywa ich środowisko - dom rodzinny, szkoła. Z tego względu nauczyciele i uczniowie naszej placówki jako jedna wielka rodzina zebrali się, aby czytać wybrane ballady Adama Mickiewicza. Stało się to za sprawą ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.

 

„Bo dziś z „Ziemi Nieludzkiej”

Gdzie spoczywają w Bogu

Tylko w naszych modlitwach

Do Kraju wrócić mogą”

Marian Jonkajtys

Z okazji 83 rocznicy napaści wojsk radzieckich na Polskę, w dniu 16 września 2022 roku przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie odbyły się uroczystości patriotyczne 

Jan Paweł powiedział: „Jest wolą Stwórcy, by związek człowieka z naturą był związkiem mądrego i szlachetnego gospodarza i opiekuna, a nie nierozważnego eksploatatora”.

W dniach 8 września (czwartek) oraz 9 września (piątek) 2022r. odbędzie się w naszej szkole kiermasz podręczników używanych. Kiermasz będzie odbywał się na I piętrze, na korytarzu szkolnym w czasie długiej przerwy (12.20-12.40). Zapraszamy wszystkich Uczniów chętnych do zakupu i sprzedaży podręczników.

Drodzy Uczniowie,

na stronie szkoły w zakładce menu plan lekcji znajdziecie swój aktualny rozkład zajęć!