1 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23. W naszej szkole uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Katarzyna Tomczuk - Kuzka, która powitała Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły oraz uczniów. W przemówieniu zwróciła szczególną uwagę na ogromny wpływ wiedzy, na przyszłość każdego człowieka, życząc wszystkim dobrych wyników, zachęciła uczniów do systematycznej nauki i pracy nad sobą. Po wystąpieniu Pani Dyrektor odbyła się cześć artystyczna przygotowana przez uczniów SU. 

Drodzy Uczniowie!

W dniu 02.09.2022 r. zapraszamy wszystkich uczniów na zajęcia o godz. 8:00. Przewidujemy w tym dniu dwie lekcje organizacyjno-wychowawcze. Prosimy uczniów o zgłoszenie się do swoich Wychowawców.

                                                                                                                                                                                                                                                                Do zobaczenia!

Moi Drodzy, 

na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 zapraszamy Was 1 września 2022 wg poniższego harmonogramu. Uroczystość rozpocznie się apelem w sali gimnastycznej a następnie udacie się do klas na spotkanie z Wychowawcami.

                                                                                   Dyrekcja Szkoły

 harmonogram rozpoczecia 2022 2023 2

Przydział sal na spotkania z wychowawcami klas:


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci
Pani Krystyny Fedorowicz

długoletniej nauczycielki przedmiotów zawodowych w naszej szkole.


Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają: 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Warszawie

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.00 w Kościele Rzymskokatolickim Środowisk Twórczych, Warszawa Plac Teatralny 18 .
Uroczystości pogrzebowe odbędą na Cmentarzu Wolskim o godzinie 11.30.

Egzaminy poprawkowe w naszej szkole odbędą się w dniach 22-24 sierpnia 2022r. według następującego harmonogramu:

W konkursie zorganizowanym przez WCiES, Biuro Gospodarki Odpadami, Biuro Edukacji i Biuro Marketingu Miasta wzięli uczniowie naszej szkoły:

Historia jest nauczycielką życia. Nie można nie znać swojej przeszłości. Prawda i pamięć o narodzie jest niezastąpiona w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Z przyjemnością informujemy, iż dwójka uczniów naszej szkoły uczestniczyła  w konkursie dzielnicowym KATYŃ. PRAWDA I PAMIĘĆ. Katyńskie portrety, organizowanym przez Międzyzakładową Komisję Oświaty i Wychowania nr 533 NSZZ Solidarność oraz Fundację Golgota Wschodu.

Celem turnieju jest propagowanie wiedzy samochodowej; poszerzenie wiedzy ucznia poprzez śledzenie prasy motoryzacyjnej, nowych pozycji książkowych z tego zakresu, portali motoryzacyjnych, informacji multimedialnych; rozbudzanie ambicji bycia najlepszym; pobudzanie talentu majsterkowicza oraz twórczego myślenia; lepsze przygotowanie pod względem merytorycznym do podjęcia studiów technicznych; doskonalenie umiejętności wykonywania zawodu;

Po raz dziewiąty młodzież rywalizowała w Międzywojewódzkim Turnieju Mechaników Samochodowych. Rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach - technikum/branżowa szkoła stopnia II oraz branżowa szkoła stopnia I.