Korzenie szkoły sięgają 1915 roku, kiedy to powstała Szkoła Rzemiosł Artystycznych jako II Miejska Szkoła Rzemieślnicza. Jej organizatorem i pierwszym dyrektorem był inżynier Stanisław Twardo.

 

Do 1934 roku siedzibą szkoły był budynek przy ul. Nowowiejskiej 27, później przeniesiono ją na ul. Sandomierską 12. W 1943 r. hitlerowcy nakazali przeprowadzkę szkoły na ul. Śliską, a 20 kwietnia 1945 r. ponownie wróciła na ul. Sandomierską.

 

W kolejnych latach placówka przechodziła kilka reorganizacji: w 1971 r. otrzymała nazwę Zespół Szkół Zawodowych Nr 14, w 1977 r. – w porozumieniu z MZK – został powołany Zespół Szkół Samochodowych Nr 3.

 

 

 

 

historia 2W 1991 r. powstało LXXI Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego, które tworzy z Technikum Samochodowym nr 3, Zasadniczą Szkołą Zawodową nr 11 oraz utworzonym w 2005 r. Studium Policealnym nr 33 – Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Od 1998 roku, w rocznicę urodzin Patrona szkoły I. J. Paderewskiego (6 XI) odbywa się ślubowanie klas pierwszych i dzień ten jest obchodzony jako Święto Szkoły.