Harmonogram realizacji praktyk zawodowych w Technikum Samochodowym nr 3 w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

Zawód

Oddział

Liczba tygodni
praktyki zawodowej

Przewidywany termin
realizacji

1. technik pojazdów samochodowych 311513

 

4a TPS

4tyg. = 140 godz.

18.09.2023 - 13.10.2023

4b TPS

4 tyg. = 140 godz.

16.10.2023 - 13.11.2023

4c TPS

4 tyg. = 140 godz.

20.11.2023 - 15.12.2023

3a TPS

4 tyg. = 140 godz.

29.01.2024 - 23.02.2024

3b TPS

4 tyg. = 140 godz.

26.02.2024 - 22.04.2024

3c TPS

4 tyg. = 140 godz.

03.04.2024 - 30.04.2024

 

 

 

2. technik mechatronik 311410    

 4e TM

 4 tyg. = 140 godz.

16.10.2023 - 13.11.2023

 3e TM 4 tyg. = 140 godz.

26.02.2024 - 22.03.2024

     
3. technik logistyk 333107     4d TLog 4 tyg. = 140 godz.

20.11.2023 - 15.12.2023

3d TLog 4 tyg. = 140 godz. 29.01.2024 - 23.02.2024