Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
Nr konta 93 1030 1508 0000 0005 5099 8068
Nazwa odbiorcy - Z S S i L nr 3 ul. Włościańska 35, 01-710 Warszawa
W tytule wpłaty podać: Imię i nazwisko i klasa opłata za duplikat świadectwa/legitymacji
Opłata wynosi: 26 zł. d. świadectwa, 9 zł. d. legitymacji