STATUT Technikum Samochodowego Nr 3

(wersja pdf, uwaga: duży plik)