harmonogramKalendarz roku szkolnego – uroczystości szkolne i ważniejsze daty z życia szkoły:
04.09.2023
Inauguracja roku szkolnego, rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
07.09.2023 Rada Pedagogiczna i spotkania wychowawców z rodzicami
Spotkanie Rodziców z Dyrekcją Szkoły – wybór składu Rady Rodziców
15.09.2023 termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji ZIMA 2024 (Formuła 2019)
29.09.2023 termin ukończenia warsztatów profilaktycznych Epsilon
29.09.2023
Dzień Chłopaka
02.10.2023 termin złożenia deklaracji wstępnych na egzamin maturalny
09.10.2023
dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
13.10.2023
Dzień Edukacji Narodowej  - akademia
26.10.2023
Rada Pedagogiczna  i spotkania z rodzicami „Dzień otwarty”
01.11.2023 Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02.11.2023
03.11.2023
dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
10.11.2023 Dzień PATRONA SZKOŁY/ Święto Szkoły i szkolne Święto Niepodległości
15.11.2023
termin wystawiania przewidywanych ocen śródrocznych klasy V
16.11.2023
Rada Pedagogiczna – Spotkania z rodzicami
listopad 2023 Matury z Operonem
06.12.2023 Szkolne Mikołajki
15.12.2023 koniec I półrocza dla klas V - wystawienie ocen śródrocznych
15.12.2023 Rada Pedagogiczna – klasyfikacja klas V i spotkania z rodzicami termin wystawiania propozycji ocen śródrocznych klasy I – IV
18.12.2023 Początek II półrocza klasy V
21.12.2023
Dzień Wigilii Klasowych
23.12 - 31.12.2023
zimowa przerwa świąteczna
09.01.2024
Egzamin zawodowy część praktyczna (model - d) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
10.01 - 15.01.2024 Egzamin zawodowy pisemny elektroniczny
09.01 - 20.01.2024 Egzamin zawodowy praktyczny model w, wk
10.01.2024 termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach I-IV
11.01.2024
Rada Pedagogiczna - klasyfikacja klas I-IV
15.01 - 28.01.2024 Ferie zimowe
11.01.2024 Koniec I półrocza klas I - IV
12.01.2024 Początek II półrocza klas I - IV
01.02.2024 Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I półroczu 2023/2024- spotkania z rodzicami
03.02.2024 Studniówka
07.02.2024 termin składania deklaracji na egzamin zawodowy (Formuła 2019) sesja Lato 2024
07.02.2024 termin złożenia deklaracji ostatecznych na egzamin maturalny
14.02.2024 Szkolne Walentynki
luty 2024 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
01.03.2024
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – apel
Marzec-Maj 2024 Targi Szkół - Dni Otwarte dla kandydatów do szkoły (terminy do ustalenia w II półroczu)
20.03.2024 termin wystawiania propozycji ocen rocznych klas V
21.03.2024
Rada Pedagogiczna - Spotkanie z rodzicami uczniów klas V – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
Spotkanie z rodzicami uczniów pozostałych klas
Marzec/kwiecień
2024
Rekolekcje wielkopostne
28.03-02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
19.04.2024 termin wystawiania ocen rocznych klas V
22.04.2024
Rada Pedagogiczna - klasyfikacja klas V
23.04.2024
egzaminy klasyfikacyjne w klasach V
24.04.2024
Rada Pedagogiczna – klasyfikacja po egzaminach klasyfikacyjnych klas V
26.04.2024 zakończenie roku szkolnego dla klas V
30.04.2024 apel z okazji Święta flagi oraz Konstytucji 3 Maja
01.05.2024 Święto Pracy - dzień wolny
02.05.2024 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.05.2024
Święto Konstytucji 3 maja – dzień wolny
07.05.2024 Część pisemna egzaminu maturalnego z j. Polskiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
08.05.2024 Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
09.05.2024 Część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12.05.2024 termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych klas I – IV rozliczenie dokumentacji – wychowawcy klas V
16.05.2024
Rada Pedagogiczna – szkoleniowa Spotkanie z rodzicami klas I – IV – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
29.05.2024 Dzień Sportu
30.05.2024 Boże Ciało – dzień ustawowo wolny
03.06.2024
Egzamin zawodowy część praktyczna model d - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.06 - 09.06.2024 Egzaminy zawodowe praktyczne model w, wk
04.06 - 10.06.2024 Egzaminy zawodowe część pisemna model
12.06.2024 Termin wystawiania ocen rocznych w klasach I – IV
13.06.2024
Rada Pedagogiczna – klasyfikacja klas I– IV
17.06 - 18.06.2024
Egzaminy klasyfikacyjne
19.06.2024 Rada Pedagogiczna - klasyfikacja po egzaminach klasyfikacyjnych
21.06.2024
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27.06.2024
Rada Pedagogiczna – podsumowująca rok szkolny 2023/2024
22.06 - 31.08.2024 ferie letnie
20-21.08.2024 Egzamin maturalny – w sesji poprawkowej
30.08.2024 Rada Pedagogiczna - wprowadzająca w rok szkolny 2024/2025

 

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych (bez konieczności odrabiania):
09.10.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych
02.11.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych
03.11.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych
09.01.2024
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych - Egzamin zawodowy część praktyczna (model - d)
02.05.2024
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
07.05.2024
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych - Część pisemna egzaminu maturalnego z j. Polskiego
08.05.2024
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych - Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki
09.05.2024
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych - Część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego
03.06.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych - Egzamin zawodowy część praktyczna model d