Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Terminy postępowania rekrutacyjnego - załącznik nr 1

Regulamin rekrutacji do ZSSiL Nr 3 w roku szkolnym 2024/2025

 

Uwaga! Niezwłocznie po złożeniu e-wniosku o przyjęcie do Technikum Samochodowego lub Szkoły Branżowej I Stopnia należy stawić się w Sekretariacie Szkoły po odbiór skierowania do lekarza medycyny pracy, aby uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu.