Szanowni Państwo!

Na mocy porozumienia dotyczącego opieki stomatologicznej w placówkach oświatowych opieką taką zostali objęci uczniowie naszej szkoły. Podmiotem wykonującym działalność leczniczą jest Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Przychodni przy ulicy Klaudyny 26b.

Osoby zainteresowane leczeniem muszą skontaktować się z przychodnią w celu ustalenia terminu wizyty.

Telefon kontaktowy: 48 795 156 229

                                                                                                                                                             Dyrekcja