W dniu 19 marca 2024r. odbyła się Konferencja Eduwarszawa 2024, na której nie mogło zabraknąć przedstawicieli ZSSiL Nr 3. Organizatorem spotkania było Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz Warszawskie

Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać przedstawicieli z różnych środowisk edukacyjnych, poruszone zostały tematy związane z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w codziennej pracy, higieną cyfrową, jak również bezpieczeństwem w sieci. Przyznano również wyróżnienia dla najaktywniejszych placówek i użytkowników projektu Eduwarszawa.pl.