Samorząd uczniowski w ZSSiL nr 3 rok szkolny 2023/2024

 Opiekun Samorządu uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu: Teresa Suchodolska

FunkcjaImię i nazwiskoKlasa
Przewodniczący
Piotr Nowak
4 E
Z-ca przewodniczącego
Tomasz Nowak
3 C
Skarbnik Emilia Sejnowska 3 D
Członek samorządu - nestor SU Piotr Kublik 5 WT
Członek samorządu - wolontariat
Oliwia Maluga
4 D
Członek samorządu - wolontariat
Aleksandra Burczyk
4 D
Członek samorządu - przedstawiciel w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Żoliborz
Kacper Kosiorek 
4 D
Członek samorządu - nagłośnienie
Patryk Rogowski
3 E
Członek samorządu - nagłośnienie Piotr Sawicki  2 F