W dniu 22 kwietnia 24 r. odbyły się Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego organizowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez inspirowanie młodzieży szkolnej jak i wszystkich ludzi do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się oraz kształtowanie partnerskich relacji pomiędzy uczestnikami ruchu jak również popularyzowanie sportów motorowych jest priorytetem dla organizatorów Turnieju którymi są między innymi:
Polski Związek Motorowy, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Edukacji, Automobilklub Polski.
Turniej organizowany jest na kilku etapach. Etap szkolny, rejonowy, wojewódzki i ogólnopolski. W Turnieju we wszystkich etapach bierze udział około 2 tysięcy uczniów w całym kraju.
W Turnieju są przeprowadzane następujące konkurencje:
1. Konkurencja teoretyczna – znajomość przepisów ruchu drogowego 2 testy 35 pytań.
2. Konkurencje praktyczne – jazda sprawnościowa skuterem, jazda sprawnościowa samochodem, pierwsza pomoc przedmedyczna, przygotowanie pojazdu.
Nasza szkoła jako Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 zgłosiła 2 drużyny.
Jedna drużyna z Technikum Samochodowego :
1. Łukasz Podolec
2. Tomasz Wolak
3. Kacper Tarach
W/w uczniowie zajęli I miejsce drużynowo pokonując szkoły warszawskie i szkoły z okolic Warszawy biorące udział w Turnieju, a uczeń Łukasz Podolec zajął I miejsce indywidualnie – był najlepszy!.
Druga drużyna ze szkoły branżowej zajęli 5 lokatę.
1. Jakub Talkowski
2. Igor Świderski
3. Miłosz Michalak


Opracował : Opiekun Zenon Michalczyk

DSC_0080.jpg