W dniu 12.06.2024 r. Dyrektor ZSSiL3 Katarzyna Tomczuk-Kuzka oraz Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak podpisali porozumienie o współpracy na rzecz zwiększenia skuteczności kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki.

Podpisujący porozumienie, w imieniu instytucji które reprezentują, zadeklarowali wolę wymiany doświadczeń oraz współdziałania w tworzeniu i wspieraniu inicjatyw zmierzających do rozwijania i doskonalenia form kształcenia zawodowego w branży motoryzacyjnej uwzględniającego potrzeby gospodarki.

Główne obszary tematyczne działalności ITS to m.in. bezpieczeństwo w transporcie i ruchu drogowym – kompletacja i analiza danych o wypadkach w celu identyfikacji źródeł zagrożeń, badania zachowań, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu, działania powypadkowe, programowanie działań prewencyjnych, badania psychologiczne, bezpieczeństwo i badania techniczne pojazdów, badania urządzeń do kontroli i diagnostyki pojazdów.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Warszawie to: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik logistyk oraz kierowca mechanik/mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych/lakiernik samochodowy, a planowany kierunek to technik elektromobilności – nowy zawód w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.